آخرین مطالب

کارخانه‌ی محرک‌سازی

بسیاری از افراد، ایده‌هایی که به دست می‌آورند را اتفاقی تلقی می‌کنند و قشری دیگر، سرچشمه‌ی این نوع ایده‌هارا الهام می‌دانند. اما واقعیت چیست و یک ایده چگونه تولید

گم‌شده

می‌خواهم بنویسم، اما در جهان نوشتن سردرگم شده‌ام. ساعت‌ها نوشته‌ام، خط زده‌ام، ویرایش کرده‌ام، پاک کرده‌ام. می‌خواهم بنویسم، اما گیر افتاده‌ام، در هزارتوی ذهنم که تمامی ندارد. می‌خواهم بنویسم،

محتوایی برای همه

احتمالا بارها این عبارت را شنیده‌اید که(محتوایی که برای همه باشد درواقع برای هیچکس نیست.) اما این عبارت به چه معناست و چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟ همه

هنر‌ مقاله‌نویسی

به‌صورت موجز، یک مقاله‌ی ایده‌آل ترکیبی از هنر ارتباط‌ دادن و تحلیل کردن به همراه هنر خوب نوشتن است. مقاله‌ای موفق است که بتواند تحلیل نویسنده از موضوعی را

از کل به جزء

وقتی در حوزه‌ای خاص بسیار مینویسی، کم‌کم از کلیات حوزه به جزئیات آن می‌رسی. محتوایی که درمورد جزئیات نوشته شده باشد را می‌توان محتوایی ارزشمند دانست. اما به جزئیات

بهانه‌هایی برای نوشتن

این روزها، بیش از نوشتن به مطالعه مشغول هستم. از دایی‌جان‌ ناپلئون و جنگ و صلح گرفته تا قوی سیاه و راه هنرمند. مطالعه راهی برای بهتر نوشتن است،

نوشته‌های تازه